Volkswagen-akun vaihto

Akun tarkastus 0 €

Käynnistysakun ja mahdollisen lisäakun käyttöikään vaikuttavat auton ja lisälaitteiden käyttötapa. Auton akun kuluminen on nopeampaa, jos akku on suuremman osan auton käyttöajasta alilatautunut. Päivittäiset lyhyet ajomatkat yhdessä ja erikseen erilaisten virrankuluttajien käytön, kuten esim. istuinlämmittimen, ratin lämmittimen ja tuulilasinlämmittimen, kanssa aiheuttavat auton akun alilatausta. Seisontalämmittimen käyttö kuormittaa auton akkua merkittävästi, koska sen sähkönkulutus on ainoastaan akun varassa ja vain riittävän pitkän ajosuoritteen aikana auton akku latautuu uudelleen. Alilataukseen johtaa myös auton pitkät seisonta-ajat. Sähkönkulutus on merkittävää ns. lepotilassa myös nykyaikaisissa autoissa, koska niissä on paljon sähköä kuluttavaa elektroniikkaa.

Vaikka moottorin käynnistyvyydessä ei olisi aiemmin esiintynyt ongelmia, se ei silti tarkoita, etteikö auton käynnistysakkua kannattaisi uusia. Ennakoimalla voi välttää monia ongelmia. Suosittelemme tarkastamaan akun kunnon ja uusimaan akun ennen kuin auto jättää käynnistymättä kiireisenä arkiaamuna. Auton akun vanhenemisen mukanaan tuomat ongelmat tulevat ilmi yleensä kesän kuumimmilla helteillä tai talven kovimmilla pakkasilla. Auton akun vaihdon voi suorittaa ennakoivasti esim. määräaikaishuollon yhteydessä.

Laadukkaille Volkswagen-akuille myönnämme 2 vuoden varaosatakuun. Akun käyttöikä on keskimäärin 5 vuotta. Akunvalvonnan ohjainlaitteen sopeutus uuteen akkuun on erityisen tärkeää auton akkua uusittaessa. Uuden akun koko kapasiteetti tulee silloin parhaiten järjestelmän hyödynnettäväksi ja lataustapahtumasta saadaan mahdollisimman optimaalinen uudelle akulle myös haastavimmilla ajoprofiileilla.


Usein kysytyt kysymykset 

Kuinka nopeasti auton akku tyhjenee?

Kysymykseen ei voi antaa yksiselitteistä vastausta, koska aikaan vaikuttaa akun varaustila, akun kapasiteetti ja virrankulutus. Jos auto on esimerkiksi liian pitkään käyttämättömänä, auton käynnistysakun varaustila purkautuu hiljalleen. Näin ollen akku voi tyhjentyä jo parin viikon aikana, jos akku ei ole täyteen varautunut seisontajakson alettua. Sähköä kuluu myös lepotilassa, etenkin nykyaikaisissa autoissa, joissa on paljon elektroniikkaa. Yleinen suositus on, että jos autolla ajetaan pääasiassa lyhyttä matkaa, tulisi autolla ajaa vähintään yksi pitkäkestoisempi ajosuorite viikossa. Tämä mahdollistaa akun latautumisen.

Kuinka kauan auton akun lataus kestää?

Akun täyteen latautuminen riippuu akun kapasiteetista, akun varaustilasta ja latausvirrasta. Tyhjentynyt akku suositellaan lataamaan akkulaturilla. Latautuminen kestää noin 5 - 15 tuntia. Apuvirran antaminen toisesta autosta ei ole suositeltavaa, sillä apuvirran annossa muodostuvat jännitepiikit tai kaapeleiden asennuksessa tehdyt virheet voivat aiheuttaa vaurioita auton sähköjärjestelmään ja johtaa korkeisiin korjauskustannuksiin.

Kuinka usein auton akku pitää vaihtaa?

Auton akun käyttöikä on keskimäärin 5 vuotta, mutta akun käyttöikään vaikuttaa auton pääasiallinen ajosuorite ja lisälaitteiden käyttö. Akun kuluminen on nopeampaa, jos akku on ison osan auton käyttöajasta alilatautunut. Alilataukseen johtavat yhdessä ja erikseen runsas erilaisten virrankuluttajien (esim. istuinlämmittimet, tuulilasin lämmitin, takalasinlämmitin jne.) käyttö ja lyhyet päivittäiset ajomatkat. Suosittelemme vaihtamaan akun 5 vuoden välein ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Mitä tehdä jos auton akku on tyhjä?

Volkswagen Liikkumisturvasta puh. 0800 188 288 saa apua ja neuvoja autoilun haastavissa tilanteissa. Apuvirran antaminen toisesta autosta ei ole suositeltavaa, sillä apuvirran annossa muodostuvat jännitepiikit tai kaapeleiden asennuksessa tehdyt virheet voivat aiheuttaa vaurioita auton sähköjärjestelmään. Tämä voi aiheuttaa korkeita korjauskustannuksia.

Mikä akku autoon? 

Volkswagen-alkuperäiset akut ovat erittäin laadukkaita. Alkuperäisten, merkkikohtaisten akkujen toteutuva käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin muiden tarvikevaihtoehtojen. Akku kannattaa uusia aina Volkswagen-huollossa. Uusi akku sopeutetaan Volkswagen-huollossa akunvalvonnan ohjainlaitteeseen optimoidun lataustapahtuman mahdollistamiseksi. Varaa verkkovarauksesta akun vaihto tai akun kunnon tarkastus.