Vid eventuell skada

I skade- och olyckssituationer bestämmer du var din bil ska repareras, oberoende av försäkringsbolag.

Det viktigaste vid en trafikskada är alltid att rädda människoliv och att snabbt få hjälp till skadeplatsen. Hanteringen av egendomsskador kan skötas i lugn och ro vid ett senare tillfälle. Ifall krocken inte orsakar en fara för andra, ingen är skadad, och ingen trafikdirigering behövs, är det inte nödvändigt att anmäla skadan till polisen. 

Det lönar sig att skriva en skriftlig utredning av skadan, av vilken den skyldiges och oskyldiges personuppgifter framgår. Skriv alltid ner motpartens uppgifter (namn, kontaktuppgifter, bilens registernummer och försäkringsbolag) samt kontaktuppgifterna på möjliga vittnen. Ifall motparten är skyldig för skadan i din bil, utförs ersättningen från motpartens trafikförsäkring. I oklara fall lönar det sig alltid att vara i kontakt med polisen.

Käyttöautos skadeverkstad betjänar alla bilmärken och alla försäkringsbolag *

Vi gör skadeinspektionen utan tidsreservering. Ifall du ändå vill boka tid för inspektionen, kontakta skadeverkstaden. Tid för den egentliga reparationen reserveras i samband med inspektionen tillsammans med arbetsledaren. Med vår hjälp kan ersättningsbilen reserveras på samma gång.

Ifall din bil inte är i körskick, ska du ringa en bärgningsbil som kan föra din bil direkt till Käyttöauto.  När din bil är hos oss, granskar vi skadorna och gör en uppskattning av kostnaderna. Vi reparerar din bil i skick och när du hämtar den betalar du endast självriskandelen.

Att göra en skadeanmälanen

I samband med olycka måste skadeanmälan alltid göras. Du kan göra skadeanmälan per telefon eller på försäkringsbolagets hemsida via länken nedanför. Den skyldige parten gör alltid i skadeanmälan till sitt eget bolag. Kom ihåg att trafikförsäkringen endast ersätter den oskyldige motpartens skada. Reparation av din bil kräver alltid kaskoförsäkring.

I följande fall måste en krock alltid anmälas till polisen

  • Fallet är oklart, och parterna klarar inte av att reda ut vem den skyldige är.
  • Någon har blivit skadad i krocken.
  • Det är frågan om en älg- eller hjortolycka.
  • Det behövs trafikdirigering på olycksplatsen.
  • Det finns en orsak att misstänka att föraren är berusad eller har använt sig av rusmedel.

*Undantagsvis betjänar Tammerfors skadeverkstad endast bilmärken som säljs där. 
**Boka tid till Närpes per telefon.