Flygplatsservice

Vår flygplatsservice utför service, reparerar, tvättar och förvarar din bil när du är på resa. Beroende på resans längd kan du låta oss utföra service på bilen eller reparera karosseriskador.

Vi hämtar din bil från vår parkeringsplats vid Vasa flygplats, utför service och reparerar den i enlighet med dina anvisningar. Bilen returneras till flygplatsen reparerad och tvättad vid överenskommen tidpunkt.

Så här utnyttjar du tjänsten:

1. Boka servicetid

Boka servicetid före resan och berätta vilka åtgärder din bil behöver.

2. Kör din bil till flygplatsen

Lämna bilen på Käyttöautos parkering på flygplatsen. Våra parkeringsplatser finns utanför huvudingången till flygplatsen.

3. Lämna nycklarna vid informationsdisken

Fyll i servicekuvertet noggrant, lägg nycklarna i kuvertet och lämna kuvertet till personalen vid infodisken.

4. Välkommen hem!

När du återvänder hem hämtar du nycklarna vid infodisken. Om infodisken är stängd kan du ringa journumret och komma överens om hur du får nycklarna. Din bil väntar på dig servad och ren på Käyttöautos parkering vid flygplatsen.