VÅR MÄRKESSERVICE BETJÄNAR ÄVEN BÄTTRE ÄN FÖRR

Vår märkesservice i Närpes har förnyats. Nu kan du behandla frågor gällande din bils service direkt med din personliga betjäningsmekaniker. Betjäningsmekanikern känner dig och din bil och vet bäst vad din bil behöver. Du kan sköta alla serviceärenden direkt med en person.

Betjäningsmekanikerna i Närpes tar hand om följande märken:
Mercedes-Benz och Volvo (personlig servicetekniker®)

Vår förnyade tjänst fungerar såhär

1. Bokning av service

Du kan boka service direkt från din betjäningsmekaniker. Du kan göra bokningen via telefon, e-post eller online. Mekanikern planerar tillsammans med dig hela serviceprocessen med nödvändiga åtgärder och reservdelar. Om du önskar, bokar mekanikern en ersättningsbil åt dig.

2. Hämta bilen på service

När du hämtar din bil på service sköter du alla serviceärenden direkt med din betjäningsmekaniker. Du kan se serviceplatsen som reserverats för din bil från infoskärmen i entrén. Serviceåtgärderna samt andra önskemål gås igenom innan arbetet påbörjas.

3. Servicearbete

Din mekaniker ansvarar för underhållsarbetet. Om det uppstår behov för tilläggsarbeten eller förtydligande frågor kontaktar mekanikern dig direkt. Mekanikern kommer också att meddela dig när servicen är klar.

4. Överlämning av bilen

Din mekaniker överlämnar bilen till dig och går igenom de utförda serviceåtgärderna. Mekanikern tar också hand om faktureringen med dig.

5. Kommunikation

Din mekaniker tar hand om bilens service från början till slut. Du kan alltid kontakta din mekaniker direkt om du har frågor angående servicesarbeten. Din mekaniker kan också vara i kontakt med dig när bilens servicetid närmar sig.