VOLVOS PERSONLIGA SERVICETEKNIKER® KÄNNER DIG OCH DIN BIL

Volvo -servicen har nu förnyats och blivit ännu mer personlig. Hos Käyttöauto betjänas du av personliga servicetekniker, som känner både dig och din bil. Du kan boka servicen direkt av dem och du får också alltid råd hur du ska sköta din bil bra. Välkommen på en service som utvecklats för dig.

Så här fungerar tjänsten med personlig servicetekniker 

1. Bokning av service

Du kan boka en service direkt av din personliga servicetekniker. Han planerar med dig åtgärderna vid servicebesöket och reserverar de reservdelar som behövs. Han sköter också bokningen av en eventuell servicehyrbil.

2. Bilen hämtas till servicen

Då du hämtar din bil till servicen, kontaktar du direkt din personliga servicetekniker. Ni går tillsammans igenom kommande servicearbeten och eventuella andra önskemål.

3. Servicearbetet

Din personliga servicetekniker ansvarar för servicearbetet. Om han under servicen upptäcker behov av tilläggsarbeten eller om det krävs mer detaljerade frågor, kontaktar han dig personligen. Han meddelar dig också när din bil är färdig.

4. Bilen överlåts

Din personliga servicetekniker överlåter bilen till dig och berättar vad allt som gjorts med bilen. Din personliga servicetekniker sköter också faktureringen.

5. Kontakter

Du kan direkt kontakta din personliga servicetekniker, om du har frågor i anslutning till servicearbetet. Din personliga servicetekniker kan också kontakta dig då det börjar bli aktuellt med en service.