DET HÄR ÄR VOLVO PERSONAL SERVICE

De som har utvecklat och tillverkat din bil vet också bäst hur den ska servas. Endast i en auktoriserad Volvo verkstad arbetar experter, som har fått Volvos specialutbildning och som använder Volvos metoder, diagnostik och verktyg – samt endast kompatibla Volvo Original reservdelar. Din Volvo förblir en Volvo, eftersom den endast består av delar och komponenter som har godkänts av importören eller tillverkaren.

Bra service innebär också att vi förstår våra kunders behov. Därför har vi utvecklat servicehelheten Volvo Personal Service, som ger dig enbart fördelar i samband med servicen.

Volvo Personal Service i ett nötskal:

1. Uppdatering av programvara – avgiftsfritt

Moderna bilar är fulla med datorer. Och precis som datorer mår också bilar bättre om programvaran ibland uppdateras. Volvo Personal Service betyder att programvaran i din bil alltid uppdateras avgiftsfritt till den nyaste versionen. Exempel på funktioner som kan optimeras med en uppdatering är motorn, klimatanläggningen, informationssystem för föraren och säkerhetssystemen.

Uppdateringen av programvaran görs vid en regelbunden service, årlig service eller en Essential-service. Uppdateringen görs inte vid enbart oljebyte eller i samband med reparationer.

Uppdateringen av programvaran innebär en uppdatering av CAN-nätverket och gäller samtliga modeller fr.o.m. årsmodell 1999 (inte S/V40 -04, C70 -05, XC/V70 -00).

2. Personlig Servicetekniker – personlig betjäning

Som Volvo -kund får du en personlig servicetekniker, som har fått specialutbildning, som känner just din bil och som kan ge svar på dina frågor. För dig innebär detta utöver en mer personlig betjäning också att du smidigare kan uträtta ärenden vid
en service. De tjänster din personliga servicetekniker ger kostar inte mer än våra andra mekanikers tjänster.

3. Volvo Assistans – avgiftsfritt

I samband med Volvos regelbundna service, årliga service eller Essential-service får du alltid Volvo Assistans till ditt förfogande. Den gäller automatiskt till följande service, men högst i 12 månader.

Volvo Assistans hjälper dig att fortsätta din färd om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel eller en trafikolycka. Vid en olycka sänder vi en service- eller bogseringsbil till platsen. Om felet inte kan åtgärdas på plats bogseras bilen till närmaste Volvo -återförsäljare. Din färd fortsätter med en ersättningsbil (maximiersättning 169 euro) eller allmänna transportmedel. Vid behov tar du in på hotell och väntar på att din bil blir reparerad eller så sänder vi din bil hem till dig. Du ska på förhand komma överens med Volvo Assistans om de tjänster du utnyttjar.

Volvo Assistans beviljas alla Volvo -bilar (också importbilar). En förutsättning är att bilen har servats i Finland hos en auktoriserad Volvo -återförsäljare vid en regelbunden service, årlig service eller Essential-service. Vidare förutsätts att de fel som observerats vid servicen har reparerats av en auktoriserad Volvo -återförsäljare. Volvo Assistans beviljas alla Volvo -bilar oavsett bilens ålder, om de använder en auktoriserad Volvo -återförsäljares servicetjänster. Volvo Assistans förutsätter att du har Volvokort.

Volvo Assistans finns lika nära som närmaste telefon. Till det här numret kan du ringa avgiftsfritt i Finland, betjäning på svenska och finska: i Finland 0800-13600, från utlandet till Finland: +358-800-13600. Mer detaljerade villkor för Volvo Assistans finns i broschyren Volvo Assistans.

4. Volvo Servicehyrbil – alltid förmånligt

Då du tar din bil till en Volvo -service, får du alltid då du vill förmånligt en Volvo -servicehyrbil för servicetiden. Boka servicehyrbilen samtidigt som du bokar servicen, så kan vi på förhand reservera en bil för dig så att den står klar då du kommer till servicen. Urvalet och tillgången på servicehyrbilar varierar beroende på ort och dag. Hyran för en servicehyrbil är konkurrenskraftig.

5. Aktuella kundförmåner – alltid förmånligt

I samband med en Volvo -service får du regelbundet aktuella och nyttiga produktförmåner och erbjudanden. Du får också förmånligt service och reparationer – exempelvis vår förmånliga och omfattande Essential-service för äldre Volvo -bilar eller en omfattande service av klimatanläggningen. En del av kundförmånerna gäller endast i samband med en service, en del förutsätter att du har Volvokort. Vi informerar om våra kundförmåner bl.a. på våra nätsidor, i vår kundtidning och våra direktadresserade brev.