Från Käyttöauto får du komplett försäljning-, service-, reparations- och reservdelstjänster för Volvo-bussar.

Volvos omfattande sortiment erbjuder bussar som passar stads- och linjetrafik samt ett brett urval användbara tjänster därtill.

Komfort, säkerhet, körbarhet och lönsamhet är hörnstenar i Volvos nya bussar. Nya fordon och nya modeller för köpande och ägande hjälper ditt bussföretag att blomstra.