Skrotningspremiekampanj 2020–2021

Din förmån 1 500 € eller 2 500 €

Under kampanjen får konsumenten, efter att ha låtit skrota sin gamla personbil, en premie på 1 000 eller 2 000 euro i samband med köp av en ny bil. Skrotningspremie baserar sig på lag. Därtill betalar bilbranshen en egen skrotningspremie på 500 euro.