ŠKODA DEMOBILAR 

Demobilar precis till rätt pris. Vi städar vårt demobilslager och dessa bilar t.o.m. genast körklara. 

Om du väljer TRANSPORTTJÄNST, vi transporterar bilen till dig.