Opel Astra Gse

63–64 km elektrisk räckvidd

Opel Astra Gse 47 590 €