Käyttöauto – vi tar hand om både kunderna och miljön

Vår personal har bundit sig till att betjäna dig enligt Käyttöautos höga servicestandard och även att ta hänsyn till miljön.

Personbilarna blir hela tiden miljövänligare. Ett ekonomiskt körsätt och regelbunden service är bilistens sätt att dra sitt strå till stacken för att skydda vår gemensamma miljö.

Vår verksamhet styrs av det certifierade ISO 9001:2015-systemet, miljöledningssystemet ISO 14 001 och målorienterade ETJ+ energieffektivitetssystemet. Käyttöauto belönades också som det bästa företaget i sin bransch under Arbets- och näringsministeriets energieffektivitetsavtal under perioden 2008–2016.

Servicelöfte

Vi vill betjäna våra kunder över förväntan. Vi utför vårt arbete effektivt och fullständigt med yrkesskicklighet och på ett pålitligt sätt. Hela vår personal gör sitt för att ge de bilburna kunderna en bättre dag.

Miljölöfte

Käyttöauto gör miljöval varje dag. Vi återvinner och vidareförädlar omsorgsfullt avfallet som uppkommer samt minskar alltid avfallsmängden i den mån det är möjligt. Vi använder i alla våra tjänster råvaror och tillvägagångssätt som belastar miljön minimalt.