Käyttöauto Solar

Solenergi från Vasa

Käyttöauto Vasa har infört Käyttöautos egen solvärmekraftstation. Stationen har 540 solpaneler med 150 kW. Projekten genomfördes tillsammans med Ampner. Käyttöauto har jobbat lång för miljön. T.ex. i Käyttöauto Vasa, 90 % om vatten vi använder i vår biltvätt är återvatten som har skrubbas i vattenreningsverket.  Käyttöauto har använt den här rengöringssystem över 20 år.

Prisvärt energiaefektivitet får många år

Käyttöauto har investerad mycket i energiaeffektivitet för många år. Systematisk jobbet för energibesparing började i 2002 när Käyttöauto införde ISO 14001 -miljöledningssystem. Åtgärder har varit stora. Om vi kan, vi köpper energieffektiv tekniker.

I 2017 tilldelades Käyttöauto Oy en hedersomnämnande om meriterad verksamheten och samvetsgrann förpliktelse till Energieffektivitetsavtalen i 2008-2016.