Ge respons

Med denna blankett kan du meddela oss dina synpunkter, ge ris och ros samt utvecklingsförslag. Du kan välja vilken bilaffär du vill att meddelandet skickas till.

Kontaktinformation
+358 40-1231234
Min respons gäller
Respons

Alternativ lösning av konsumenttvistemål

Vi på Käyttöauto strävar på alla sätt till att du är nöjd med våra tjänster. Ifall du inte är nöjd med den lösning vi erbjuder eller din reklamation inte behandlas, har du rätt att få ärendet behandlat av komsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi).

Konsumenttvistenämnden har rätt att förneka behandlingen av ärendet, ifall konsumenten inte har varit i kontakt med magistratens konsumentrådgivning (kuluttajaneuvonta.fi).