Obs!Din webbläsare är gammal. Vi rekommenderar att du börjar använda en nyare.
Käyttöauto Turva vaihtoautoihin

Käyttöauto Turva är ett bevis för kvaliteten på Käyttöautos bytesbilar

Hos oss hittar du bytesbilar som du kan köra med bekymmerfritt.

Käyttöauto Turva är i kraft antingen 12 månader eller 20 000 km, beroende på vilket som uppnås först. Turva ger din bil ett omfattande skydd och i eventuella problemsituationer får du enkelt service. Primärt skall en bil som omfattas av Käyttöauto Turva repareras hos Käyttöauto.

Du får Turvan för nästan alla bytesbilar vars förstaregistrering är 2013 eller senare och vars kilometertal är högst 160 000 km. 

Kör säkert!

Käyttöauto Turva: 

 • Turva är i kraft 12 mån./20 000 km.
 • Käyttöauto Turva fås för bytesbilar vars förstaregistrering är 2013 eller senare och vars kilometertal är högst 160 000 km.
 • Turva omfattar ursprungliga mekaniska och elektroniska delar vid plötsliga och oförutsedda skador i enlighet med en separat förteckning.
 • Käyttöauto Turvas självrisk är 100 € och gäller varje enskild skada.
 • Säkerheten ersätter kostnader som uppkommit för skador enligt Käyttöauto Turvas villkor upp till fordonets marknadspris, dock högst 100 000 €.
 • Turva gäller också importbilar.
 • Utöver Finland gäller Turva även i Kontinentaleuropa (privata resor under 60 dagar).

Turva omfattar inte bl.a.:

 • Normal årlig service och delar som byts ut i samband med denna.
 • Fel och skador som beror på normalt slitage.
 • Fel och skador som omfattas av fabriksgarantin.
 • Skador som beror på överhettning, frysning, rostbildning eller oxidering.
 • Fel eller skador som beror på missbruk eller oaktsamhet, t.ex. otillräcklig mängd kylarvätska eller fel bränsle.
 • Fel som beror på försummelse av tillverkarens serviceprogram.
 • Fel som har uppkommit till följd av att service eller reparation har utförts av en okvalificerad person.
 • Justering, rengöring av komponenter, ytbehandling och diagnoser.
 • Reparationer vars utförande och kostnader inte har godkänts på förhand.

Fråga våra bilförsäljare för mer information. 

Käyttöauto Turva villkoren 1.1.2019

Försäkringsvillkoren 1.1.2018

Dela via e-post