KÄYTTÖAUTO TURVA

Ett bevis för kvaliteten på Käyttöautos bytesbilar

Hos oss hittar du bytesbilar som du kan köra med bekymmerfritt. 

Käyttöauto Turva är i kraft antingen 12 månader eller 20 000 km, beroende på vilket som uppnås först. Turva ger din bil ett omfattande skydd och i eventuella problemsituationer får du enkelt service. Primärt skall en bil som omfattas av Käyttöauto Turva repareras hos Käyttöauto.

Du får Turva till nästan alla bytesbilar som är under 6 år och vars kilometertal är högst 160 000 km. Bekräfta tjänstens tillgänglighet och pris från våra bilförsäljare. Käyttöauto Turva gäller hos Käyttöauto i Tammerfors.

Kör säkert!

Käyttöauto Turva

 • Turva är i kraft 12 mån./20 000 km.
 • Käyttöauto Turva fås för bytesbilar som är under 6 år och vars kilometertal är högst 160 000 km.
 • Turva omfattar ursprungliga mekaniska och elektroniska delar vid plötsliga och oförutsedda skador i enlighet med en separat förteckning.
 • Käyttöauto Turvas självrisk är 100 € och gäller varje enskild skada.
 • Säkerheten ersätter kostnader som uppkommit för skador enligt Käyttöauto Turvas villkor upp till fordonets marknadspris, dock högst 10 000 €.
 • Turva gäller också importbilar.
 • Utöver Finland gäller Turva även i Kontinentaleuropa (privata resor under 60 dagar).

Turva omfattar inte bl.a.

 • Normal årlig service och delar som byts ut i samband med denna.
 • Fel och skador som beror på normalt slitage.
 • Fel och skador som omfattas av fabriksgarantin.
 • Skador som beror på överhettning, frysning, rostbildning eller oxidering.
 • Fel eller skador som beror på missbruk eller oaktsamhet, t.ex. otillräcklig mängd kylarvätska eller fel bränsle.
 • Fel som beror på försummelse av tillverkarens serviceprogram.
 • Fel som har uppkommit till följd av att service eller reparation har utförts av en okvalificerad person.
 • Justering, rengöring av komponenter, ytbehandling och diagnoser.
 • Reparationer vars utförande och kostnader inte har godkänts på förhand.
 • Skador / defekter orsakade av yttre faktorer (t.ex. lös sten, markkontakt).

Fråga våra bilförsäljare för mer information.