KÄYTTÖAUTO TURVA

Ett bevis för kvaliteten på Käyttöautos bytesbilar

Käyttöauto Turva ger dig bekymmersfria körkilometrar och täcker reparationskostnader om en plötslig skada sker.
Det är även möjligt att köpa Käyttöauto Turva i samband med bilfinansiering, från 8 €/mån.

Käyttöauto Turva

  • Turva gäller i 12 mån/20 000 km.
  • Käyttöauto Turva fås för bytesbilar som är högst 6 år gamla och vars kilometertal är högst 160 000 km.
  • Turva omfattar ursprungliga mekaniska och elektroniska delar vid plötsliga och oförutsedda skador i enlighet med en separat förteckning.
  • Vid plötslig skada på bilen ersätter vi reparationer upp till 5 000 € för den del som överstiger 150 €.

Kontakta våra bilförsäljare för mer information.

Käyttöauto Turva täcker inte schemalagd service eller slitagedelar (t.ex. bromsskivor och -belägg). Giltigheten av Käyttöauto Turva förutsätter att serviceprogrammet följs. Pris för Käyttöauto Turva från 590 €