Obs!Din webbläsare är gammal. Vi rekommenderar att du börjar använda en nyare.
Käyttöauto Kasko beviljas person- och paketbilar

KÄYTTÖAUTO KASKO

Käyttöauto Kasko beviljas person- och paketbilar som är under 15 år och i privat bruk. Kaskoförsäkringen förutsätter att en trafikförsäkring tecknas hos Fennia. Förmånen kan endast utnyttjas av Käyttöautos kunder. Ta en titt på försäkringsavgifterna så märker du att det är fråga om en mycket förmånlig och täckande kaskoförsäkring.

Kasko-pristabell

Försäljningspris Försäkringspremie
–10 000 € 288 €/år
10 001 €–20 000 € 312 €/år
20 001 €–30 000 € 396 €/år
30 001 €–50 000 € 492 €/år
50 001 €–75 000 € 624 €/år

Glasförsäkring
Självrisk vid byte av ruta 200 €. Lagning utan självrisk.

Avbrottsförsäkring
Med en dagersättning på 50 euro är självrisken 0 dygn. Årspremie 96 € (8 €/mån.).

Trafikförsäkringens startbonus t.o.m. 64 % och maximibonus 83 %

Innehållet i Käyttöauto Kasko och självrisker:

  • Du kan betala försäkringspremien till och med i 12 delbetalningar. Om du betalar premien i en delbetalning, får du 2,5 % rabatt för betalningssätt.
  • Kaskoförsäkringen ger rätt till bonus, startbonus 70 %.
  • Självrisken i kollisionsförsäkringen är 300 € och i andra försäkringar 200 €, utom i glasförsäkringen 0 € (lagning av ruta). I bilserviceförsäkringen 0 € och i rättsskyddsförsäkringen 15 % av skadebeloppet, minst 300 €.
  • Bilar värda mer än 75 000 euro och med en effekt på över 270 kW prissätts individuellt.
  • Maximibonusen i trafikförsäkringen för Fennias personkunder är 83 % och startbonusen till och med 64 %. Du får en individuell trafikförsäkringsbonus smidigt på fennia.fi.


Begär tilläggsuppgifter i samband med bilaffären eller läs den bifogade broschyren!

Käyttoauto Kasko broschyr 2018

Dela via e-post