CITROËN Epaketbilar

En elektrisk upplevelse börjar nu!

• Stats anskaffningsstöd för epaketbilar: ë-Berlingo Van 2 000 € ja ë-Jumpy 4 000 €*

Nya epaketbilar modeller:

NY Ë-BERLINGO VAN EPAKETBIL

FRÅN 43 410 €


Ë-JUMPY

FRÅN 57 830 €