Obs!Din webbläsare är gammal. Vi rekommenderar att du börjar använda en nyare.
Servicen för lastbilen hos Käyttöauto.

Servicen för lastbilen hos Käyttöauto.

Behandla din lastbil på det sätt som den förtjänar.

Du vill säkert försäkra dig om att ditt företag når målen som gäller lönsamhet, effektivitet och kvalitet. Två krav måste då uppfyllas. Först det första måste dina lastbilar klara av tunga transporter. För det andra måste servicen vara snabb och av hög kvalitet samt tillgänglig var och när som helst. Till all lycka uppfyller Volvo båda.

Vi prutar aldrig på kvaliteten. Din bil tas hand om av kompetenta mekaniker som endast använder Volvos originaldelar. På detta sätt kan vi garantera den bästa utnyttjandegraden för lastbilen. Låt oss ta hand om dina lastbilar så kan du själv koncentrera dig på affärsverksamheten.

Välj en lättare vardag genom att utnyttja vårt erbjudande!

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Granskning av kylsystemet

Granskning av kylsystemet 88 €

FH12, FM12, FH/FM D11, D13 och D16

Arbetet omfattar: Avläsning av felkoder, okulär kontroll av slangar, fläktremmar och -spännare, vattenpump och kylare samt tryckprov i systemet.

Granskning av inmatningstrycksystemets täthet 88 €

FH12, FM12, FH/FM D11, D13 och D16

Arbetet omfattarAvläsning av felkoder, granskning av mellankylarens och rörens skick samt tryckprov i systemet.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Kylare och laddningsluftkylare

Kylare och laddningsluftkylare 455 €

Utvändig rengöring av kylare och laddningsluftkylare med löstagna kylare.

Arbetet omfattar: Löstagning av kylare och mellankylare, utvändig rengöring, läckagekontroll och fastmontering.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Rengöring av kylsystemet

Rengöring av kylsystemet

Arbetet omfattar: Tömning av kylsystemet. Sköljning av systemet med Volvo-rengörings- och neutraliseringsmedel. Påfyllning av systemet med Volvo-kylarvätska. För kylarvätskan debiteras separat.

FL6, FL och FE 231 €

FH/FM12 och FH/FM D11, D13 och D16 231 €

 

Byte av vattenpump

Arbetet omfattar: Tömning av kylsystemet och löstagning av den gamla vattenpumpen. Montering av ny vattenpump och påfyllning av kylsystemet med Volvo-vätska. Okulär kontroll av slangarna. Varmgång av motorn och läckagekontroll. Extra avgifter: nya slangar, tätningar, o-ringar samt kylarvätska som fylls på.

FM12/FH12 D12A 8113117 553 €*
FM12/FH12 D12C/D 85000786 553 €*
FM/FH D13 och D16 85020085 318 €*
FM/FH D13 85013425 500 €*

Byte av byteskylare

Arbetet omfattar: Tömning av kylarsystemet och löstagning av den gamla kylaren. Montering av ny kylare och påfyllning av kylarsystemet med Volvo-kylarvätska. Okulär kontroll av slangar och mellankylare. Extra avgifter: slangar som måste förnyas, byte av slangar samt kylarvätska som måste fyllas på.

FM 85003290 850 €*
FH12, FM7/10/12 85003291 850 €*
FH12, FH D13 och D16 85003229 889 €*
FL6 8113629 815 €*

Byte av laddningsluftkylare

Arbetet omfattar: Löstagning av mellankylare. Montering av ny mellankylare och okulär kontroll av slangarna. Påfyllning av kylsystemet med Volvo-kylarvätska. Extra avgifter: slangar/rör som måste förnyas, byte av slangar/rör, samt kylarvätska som måste fyllas på.

FM7,12 FH12 85003231 1272 €*
FM9, FM12, FH12 85000766 1564 €*

Byte av bytesfläkt

Arbetet omfattar: Löstagning och montering av fläkt samt granskning av dess funktion. (Eventuellt byte av fläktrem och rem debiteras separat).

D12 8112951 1036 €*
D12 8112952 1053 €*
D13 85000178 1052 €*
D11, D13 85000738 1052 €*
D16 85000818 1052 €*

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av bytesfläkt

Byte av bytesfläkt

Arbetet omfattar: Löstagning och montering av fläkt samt granskning av dess funktion. (För eventuellt byte av fläktrem och rem debiteras separat).

D12 8112951 1036 €*
D12 8112952 1053 €*
D13 85000178 1052 €*
D11, D13 85000738 1052 €*
D16 85000818 1052 €*

*) Detta pris då en reparerbar bytesdel lämnas in.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av fläktens remspännare och rem

Byte av fläktens remspännare och rem

Arbetet omfattar: Byte av remspännare och flatrem. För flatrem debiteras separat.

FH/FM, FH16 21257889 292 €
FH/FM, FH16 3154315 376 €
FH/FM, FH16 21479276 292 €
FH/FM, FH16 21631484 373 €
FH D11 21422765 254 €

20 % rabatt på remmen som monteras

Byte av generatorns remspännare och rem

Arbetet omfattar: Byte av generatorns remspännare och flatrem. För flatrem debiteras separat.

FH/FM, FH16 21422767 304 €
FH/FM, FH16 21422765 262 €
FH/FM D11 och D13 21819687 265 €

20 % rabatt på remmen som monteras

Byte av spindelremskiva i samband med byte av remspännare

Arbetet omfattar: Byte av spindelremskiva i samband med byte av remspännare. För flatrem debiteras separat.

FH/FM, FH16 21574656 253 €
FH/FM, FH16 21766717 259 €
FH/FM, FH16 21753149 273 €

20 % rabatt på remmen som monteras

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Nya fjädrar

Nya fjädrar

Arbetet omfattar: Löstagning av gamla fjäderpaket och granskning av fästen samt montering av nya fjäderpaket. För tilläggsdelar som behövs vid monteringen samt löstagning och fästning av påbyggnader som inverkar på monteringen debiteras separat.

Framfjädrar FH12, FH16 257864 1744 €
Framfjädrar FH12, FH16 257867 1744 €
Framfjädrar FH12, FH16 257868 1753 €
Framfjädrar FH12, FH16 257869 1749 €
Framfjädrar FH12, FH16 257875 2134 €
Framfjädrar FH12, FH16 257927 1808 €
Framfjädrar FH12, FH16 257928 1752 €
Framfjädrar FH12, FH16 257930 1796 €
Framfjädrar FH12, FH16 257931 1760 €
Framfjädrar FH12, FH16 257932 2003 €
Bakfjädrar FH12, FH16 257654 2124 €
Bakfjädrar FH12, FH16 257847 1999 €
Bakfjädrar FH12, FH16 257848 2199 €
Bakfjädrar FH12, FH16 257924 1619 €
Bakfjädrar FH12, FH16 257900 1581 €

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Periodisk kontroll av digital färdskrivare

Periodisk kontroll av digital färdskrivare 173 €

Arbetet omfattar testning av färdskrivaren, byte av batterier och batteri. (Arbetet ska utföras med 2 års mellanrum.)

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Service på luftkonditioneringssystemet

Service på luftkonditioneringssystemet 125 €

Arbetet omfattar: Kylmedel som behövs. Olja för luftkonditioneringsanläggningens kompressor. Kontroll av tätheten och påfyllning av kylmedel. (För eventuella övriga reparationer av luftkonditioneringsanläggningen och reservdelar debiteras separat.)

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av vindruta

Byte av vindruta

Arbetet omfattar: Löstagning av vindruta och montering av ny vindruta. Tätning ingår inte i priset. (Erbjudandet gäller inte bilar som har limmad vindruta eller vindruta med regnsensor eller körfältsvarnare.)

FH, FH, FM7, FM10, FM12 21321094 377 €
FL4, FL6, FS7 6792789 380 €


Byte av vindruta, limmad vindruta

Arbetet omfattar: Löstagning av vindruta och montering av ny vindruta. Tätning ingår inte i priset. För nödvändiga kemikalier debiteras separat.

FL (inte uppvärmd) 20496129 442 €
Tätning 20745484 39 €
FE (inte uppvärmd) 20745502 444 €
Tätning 20745484 39 €

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Motorns luftfilter

Motorns luftfilter

FL6 3181986 74 €
FL6/FS7 3120490 104 €
FL7/10 1660619 40 €
FL7/10 1665563 104 €
FH12 1665898 72 €
FH/FM, FM7/9/10/12 21834199 65 €
FH12, FHD13 21834210 67 €
FH D13 21834205 70 €
FH16 21716424 98 €

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Filter för förarhytten

Filter för förarhytten

Normalt filter 21758906 14 €
Allergifilter 20409908 23 €
FH (4) Förarhyttens insida, modell 1 82348995 16 €
FH (4) Förarhyttens insida, modell 2 82351184 18 €
FH (4) Förarhyttens utsida 82354791 14 €
FL/FE 85134455 12 €

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Torkarblad

Torkarblad

Torkarblad FH/FM 84035947 13 €
Torkarblad FL 20872874 14 €
Torkarblad FE 20872878 15 €

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Kylarvätska, Volvo Coolant VCS

Kylarvätska, Volvo Coolant VCS

Kylarvätska avsedd för nya generationens motorer.

 • Ger ett utmärkt frostskydd.
 • Ger ett utmärkt skydd mot korrosion.
 • Innehåller inte nitrit, amin, fosfat eller silikat.

Kylarvätskan har tillverkats uttryckligen för den nya generationens motorer och får inte blandas med Volvos gröna kylarvätska. Den får inte heller användas tillsammans med Volvos kylarvätskefilter.

Kylarvätska 5 l 85108900 21 €
Kylarvätska 208 l 85108901 3 €/l

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Garmin DezlTM 770 -navigator

Garmin DezlTM 770 -navigator 428 €

Navigator för en stressfri yrkestrafik. Garmin dēzl™ 770 långtradarnavigatorer med 7” kapacitiv pekskärm, livslånga Europa 45 kartor och trafikinformationsservice, anpassbara rutter med beaktande av fordonets mått, vägvarningar samt tusentals intressanta POI-poäng för yrkeschaufförer. Bluetooth ® handsfree; dēzl™ 770 Bluetooth-uttag för audio.

GAR010-01343-11 

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: AdBlue-tillsatsämnet

AdBlue

AdBlue-tillsatsämnet sänker utsläppen av skadliga kväveoxider genom att omvandla dem till kvävgas och vatten. AdBlue kan användas i alla fordon som använder SCR-teknologin.

 • Använd alltid AdBlue av hög kvalitet i din Volvo.
 • AdBlue av dålig kvalitet kan förstöra katalysatorn.
 • Använd rena behållare och pumpar som är avsedda att användas endast med AdBlue. På detta sätt säkerställer du att SCR-systemet fungerar.
 • Om du köper AdBlue i en container på 1000 liter (1000 liter Intermediate Bulk Container, IBC) eller i dunk ska det stå AdBlue® tydligt på containerns eller dunkens etikett.

IBC-behållare 1000 l 533,00 € 0,53 €/l
(Priset fritt hos Volvo-återförsäljaren. Till priset tillkommer containerpant.)
20 l behållare YARPA516L1ED 20 €/20 l

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Mätning av axlarna

Mätning av axlarna både på bil och släpvagn 45 €/axel

 • Ökar däckens livslängd
 • Minskar bränsleförbrukningen
 • Minskar CO2-utsläppen
 • Minskar slitaget på de mekaniska delarna

Kontroll av axelriktningen både på bilen och släpvagnen. Vid behov justeras axlarna till specialpris.

Käyttöautos erbjudande: Tegera 728 -skyddshandske

Tegera 728 -skyddshandske 2 €

Syntetisk handske, nitril, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, sandad greppyta, Cat.II, svart, grå, monteringsarbeten. God fingertoppskänsla, slitstark, suveränt grepp, bra passform, följsam, andas.

Primära användningsområden Fuktiga miljöer, oljiga och feta miljöer Innerhanden är olje- och fettresistent.

EJE728-7, storlekar 7, 8, 9, 10, 11

Käyttöautos erbjudande: Tegera 990 -skyddshandske

Tegera 990 -skyddshandske 8 €

Ger ett bra skydd mot skärskador utan att pruta varken på komforten, elasticiteten eller fingertoppskänslan. Skyddar också mot olja och fett. TEGERA 990 är gjorda av Dyneema, polyetenfiber som ger ett mycket bra skydd mot skärskador (värde 3).

EJE990-7, storlekar 6, 7, 8, 9, 10, 11

Käyttöautos erbjudande: Jalas 3358S-skyddsskor

Jalas 3358S-skyddsskor 83 €

Easy Grip är en skyddssko med kardborrband avsedd för tuffa arbetsförhållanden. Skon har många säkerhetsegenskaper, till exempel aluminium som tåhättematerial, mellansula av stål samt sytråd av kevlar som tål hetta.

EJE3358S-36, storlekar 36-47

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av bromsklossar

Byte av bromsklossar (SAF-axel) från 260 €

Montering av bromsklossar på axeln samt grundlig justering och testning.

 

Byte av bromsklossar (BPW-axel) från 250 €

Montering av bromsklossar på axeln samt grundlig justering och testning.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av bromsskivor och -klossar

Byte av bromsskivor och -klossar (BPW-axel) från 810 €

Löstagning av bromshus, bromsskivor och bromsklossar samt montering. Vi utför dessutom grundlig justering och testning.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av glidtappserie

Byte av glidtappserie (BPW-axel) från 155 €/sida

Byte av glidtappserie. Löstaget bromshus.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Byte av tryckkanna och tätningar

Byte av tryckkanna och tätningar (BPW-axel) från 75 €/sida

Byte av tryckkanna och tätningar. Löstaget bromshus.

Käyttöautos erbjudande för lastbilar: Navpaket för släpvagnar

Navpaket för släpvagnar (montering ingår inte)

BPW-navar för 9-tons axel, hjulstorlek 22,5"

H/K9T ECO Plus, trum- och skivbroms TRC0980106070 445 €
SKHB9T ECO Plus B-nav, skivbroms TRC0980106580 495 €

 

BPW-navar för 12-tons axel, hjulstorlek 19,5"

K12T ECOmed 95/8-bultar, trumbroms TRC0980106530 470 €

 

BPW-navar för 12-tons axel, hjulstorlek 22,5 "

H12TECOMAXX/slagbult, trumbroms TRC0980106060 385 €
H12T ECO Plus Eco-Seal, trumbroms TRC0980106082 460 €

 

SAF Integral-nav för 9-tons axel

Bromshuset fast med fyra bultar, skivbroms TRC3307.3045.00 395 €
Bromshuset fast med sex bultar, skivbroms TRC3307.3030.01 435 €

 

SAF SK-nav för 9- och 11-tons axel

Hjulstorlek 19,5 " trumbroms TRC3307.3010.00 350 €
Hjulstorlek 22,5" trumbroms TRC3307.3006.00 320 €
Hjulstorlek 19,5" ja 22,5" med externa Torx-bultar, skivbroms TRC3434.3650.00 230 €

 

Erbjudandena är i kraft fram till 31.12.2015 eller så länge som lagret räcker. En del av produkterna kan vara beställningsvaror hos återförsäljarna. Moms 0 %.

Dela via e-post

Sök kontaktuppgifter Enligt service och märke

vardagar