RENAULT OPTIMAL -PAKET

När bilen blir äldre och dess marknadsvärde naturligt sjunker vill många gärna ha förmånligare reservdelar – utan att de för den skull behöver pruta på kvaliteten. Renault har reagerat på detta och utvecklat en ny serie med så förmånliga reservdelar som möjligt för dig som har en minst sex år gammal bil.

När du väljer det billigare alternativet, RENAULT OPTIMAL, monteras delar ur denna serie i din bil. Arbetet utförs på normalt sätt av våra kunniga mekaniker. I detta paket ingår allt. Du kan spara pengar – priserna på OPTIMAL-paketet är till och med 30 % lägre än priserna på ORIGINAL-paketet. Delarna som hör till OPTIMAL-paketet har valts av Renault och kvaliteten är nästan lika hög som hos Renaults originaldelar. Det är samma garanti på dessa delar som på Renault-originaldelarna.

RENAULT OPTIMAL -ÅRLIG SERVICE från 159 €

  • Optimal-service med 22 punkter 
  • Oljebyte med helsyntetisk motorolja 
  • Avläsning av diagnoskoder 
  • Besiktningsgranskning (utsläppsmätning/OBD-test ingår inte.)

Välkommen till vår yrkeskunniga märkesservice!