Obs!Din webbläsare är gammal. Vi rekommenderar att du börjar använda en nyare.
Renault Garantie -bytesbilar

Renault Garantie -bytesbilar

Renault Garantie är Renault-återförsäljarnas nya standard för Renault-bytesbilar. Till Renault Garantie-bytesbilar har de allra bästa, högklassigaste och pålitligaste Renault-personbilarna valts. En Renault Garantie-bytesbil är ett säkert val.

Produktinnehållet för en Renault Garantie-bytesbil

 • Granskad, reparerad och provkörd
 • Renault Garantie-bytesbilsgaranti 12 mån./15 000 km
 • Bytesrätt i 7 dagar
 • Renault Assistance-vägservice för bilar under 3 år
 • Den senaste servicen utförd i en Renaultaffär och bilens servicehistoria har kontrollerats

1. Granskad, reparerad och underhållen

65 objekt granskas: kraftöverföring, bromsar, belysning, säkerhetsanordningar, kaross, historia osv.

2. Renault Garantie-bytesbilsgaranti 12 mån./15 000 km

Innehållet i Renault Garantie-bytebilsgarantin motsvarar garantin för en ny bil.

Renault Garantie-bytesbilsgarantin gäller då köparen är en privatperson. Renault-återförsäljaren har en (1) månads självrisk, varefter Renault svarar för Renault Garantie-bytesbilsgarantin.

Kriterier och giltighet

 • bilens ålder vid försäljningstidpunkten är 2–5 år räknad från första registrering och mätarställningen är högst 100 000 km 
 • gäller 12 månader från försäljningsdagen / 15 000 km.

Omfattningen av Renault Garantie

Fördelar för kunden

 • gratis reparation (reservdelar och arbete) av skador som beror på råmaterial eller montering då skadorna utgående från kundens meddelande har konstaterats på ändamålsenligt sätt samt reparation av skador som dessa fel har orsakat andra delar. Renaultverkstaden avgör om den defekta delen ska repareras eller bytas ut och meddelar kunden om sitt beslut.
 • 24 h vägservice under "Vägservice" enligt fastställda villkor.

Renault Garantie-garantin omfattar inte

 • indirekta följder av ett eventuellt fel (bl.a. affärsverksamhetsförluster, längden på stilleståndstiden)
 • bildelar som har modifierats och följderna av modifieringar som inverkar på andra delar eller komponenter (försämrad kvalitet, förtidigt slitage, förändringar osv.) eller på bilens tekniska data.
 • servicekostnader som hör till kunden, enligt tillverkarens rekommendationer
 • byte av sådana delar där slitaget beror på normal användning av bilen eller kilometermängden, exempelvis stötdämpare fram och bak, batteri, bromsskivor fram och bak, bromstrummor bak, bromsbackar fram och bak, bromsklossar, lampor, glödlampor (gäller inte instrumentbrädans belysning), säkringar, koppling, tändstift, oljor och vätskor, filter, däck, bränsle
 • skador som beror på försummad service, i synnerhet om service- eller skötselåtgärderna i bilens förarhandbok och servicebok eller anvisningarna om serviceintervallerna inte har följts 
 • skador som beror på följande yttre orsaker: trafikolyckor, kollisioner, bucklor, skråmor, stenskott, hagel, vandalism, försummelse av tillverkarens rekommendationer, luftföroreningar, ämnen som faller ur träd som till exempel kåda, djurspillning (t.ex. fåglar), vägsalt och surt regn, transporterat gods, användning av felaktigt bränsle, montering av sådan extra utrustning som tillverkaren inte har godkänt, användning av tilläggsutrustning som tillverkaren har godkänt om tillverkarens anvisningar inte har följts vid monteringen av utrustningen.
 • skador som beror på force majeure-situationer: blixtnedslag, brand, översvämningar, jordbävningar, krig, uppror och attentat

För att Renault Garantie-garantin ska gälla ska kunden

 • meddela felet till närmaste auktoriserade Renaultverkstad inom det snaraste
 • uppvisa ett garantibrev och en servicebok som är ifyllda på ändamålsenligt sätt som bevis för att garantin gäller och att de serviceåtgärder som tillverkaren rekommenderar har utförts

Garantin gäller inte om

 • bilen har använts i strid med förarhandboken och serviceboken
 • felet som upptäckts beror på att kunden har anlitat en verkstad som inte hör till Renault-nätverket för service eller underhåll av bilen och om tillverkarens rekommendationer inte har följts.

3. Bytesrätt i 7 dagar

Bytesrätten för Renault Garantie-bytesbilar gäller i 7 dygn från köpet. Förutsättningen för bytesrätt är att kunden har kört med bilen högst 1 000 km efter överlåtelsen

4. Renault Assistance-vägservice

 • Renault Assistance är i kraft från den första köpdagen:
  • utan kilometerbegränsning för bilar under 2 år
  • med kilometerbegränsningen 100 000 km för 2–4 år gamla bilar
 • Renault Assistance-tjänsten ger assistans på vägen om detta är möjligt eller låter bogsera bilen till närmaste Renaultverkstad. Endast tjänster som Renault Assistance-servicen tillhandahållit och som överenskommits på förhand ersätts.
 • Till Renault Assistance-tjänsterna hör dessutom ett av följande alternativ
  • Transport hem eller fortsatt resa
  • Hotellinkvartering
  • Hyrbil

Renault Assistance-service:
tel. 0800 163 663 (i Finland, avgiftsfritt)
+358 800 163 663 (utomlands)

5. Den senaste servicen utförd i en Renaultverkstad och bilens servicehistoria har kontrollerats

När du köper en Renault Garantie-bytesbil kan du alltid vara säker på att bilens hela historia är känd. Bilen har en fullständig servicebok, har inte varit med om några allvarliga krockar och den är garanterat finsksåld.

Se här alla våra Renault-bytesbilar.

Dela via e-post

Sök kontaktuppgifter Enligt service och märke

vardagar

Renault Optimal-paket från 129 €

För dig som har en minst sex år gammal bil.

Läs mera

Aktuella kampanjer

Kolla in alla nya kampanjer här.

Läs mera