Rekryteringsblankett

Jag försäkrar att de uppgifter jag anger är riktiga och ger mitt samtycke till att uppgifterna vid behov får sparas i Käyttöauto Oy:s personregister.

Sökandens uppgifter
+358 40-1231234
Arbete du söker
Arbetserfarenhet

Fyll i viktigaste arbetserfarenhet för den position du söker.

Utbildning

Fyll i den viktigaste eller senaste utbildningen för den position du söker.

Fritt formulerad ansökan

Berätta kort om dig själv, dina färdigheter och varför du önskar jobba hos Käyttöauto.

Språkkunskaper
Finska
Svenska
Engelska
Datatekniskt kunnande

Beskriv kort dina färdigheter som kan vara till fördel i jobbet du söker.

Löneanspråk
Referenser
Annat som bör beaktas
CV
Ansökan