Obs!Din webbläsare är gammal. Vi rekommenderar att du börjar använda en nyare.
Käyttöautos REKRYTERINGSBLANKETT.

REKRYTERINGSBLANKETT

Jag försäkrar att de uppgifter jag anger är riktiga och ger mitt samtycke till att uppgifterna vid behov får sparas i Käyttöauto Oy:s personregister.

Sökandens uppgifter

Sökandens utbildning, arbetserfarenhet och -skicklighet
Arbete du söker
Jag ansöker om praktikplats
Jag söker sommararbete
Annat som bör beaktas
Bilagor